Information om Corona-forholdsregler på CBB

Her vil der løbende komme nye informationer vedrørende forholdsregler på CBB i forhold til situation omkring corona-virus.

 

 Klik her for at se en video med information om centret efter sommerferien

 

Opdatering pr. 8. juni

Vi er kommet godt fra start med vores genåbning af centret.

Værkstedstilbuddene bød velkommen til endnu en gruppe beskyttede medarbejdere den 2. juni. I uge 24 får vi de sidste med fra Cafeladen til vores pop-up værksted på Trollesbro, mens vi venter på en plan for genåbning af rådhuset. Vi forventer at de sidste medarbejdere opstarter d. 15. juni. Vi glæder os meget til at have fuldt hus igen.  

Cafe Oasen åbnede delvist d. 2. juni for ca. halvdelen af medlemmerne. Den anden halvdel forventer vi starter den 15. juni. Det glæder vi os også meget til!

Begge tilbud har reducerede åbningstider grundet øget behov for rengøring, m.m.

I begge tilbud er vi aktive i mindre grupper og samværet på tværs er begrænset for at undgå smittespredning og for at kunne smittespore.

Indtil videre fortsætter vi individuel kontakt til de medarbejdere og medlemmer, der ikke kan møde endnu, ligesom der til og med uge 24 fortsat vil være aktivitet i den lukkede Facebook-gruppe for denne gruppe.

 

Opdatering pr. 14/5-2020

Her er et informationsbrev til de borgere, som skal starte beskyttet beskæftigelse fra mandag d. 18. maj, kl. 9.00. Vi glæder os sådan til at se jer!

Klik her for at læse forskellig information om, hvordan det bliver at starte.

Klik her for at læse om genåbning af Oasen

Link til video om genåbning af værksteder: https://www.youtube.com/watch?v=Iwy5O6tLkMo&t=2s

Link til video om genåbning af Oasen: https://www.youtube.com/watch?v=UoO5S-vwN7I

 

Status pr. 11/5-2020
Plan for fysisk genåbning af Center for Beskyttet Beskæftigelse

Vi har ventet i spænding på en klarmelding fra myndighederne i.f.t. genåbning af vores aktiviteter. Vi er nu i fuld gang med at forberede en genåbning af centret og glæder os til dét. Vi tager det første skridt mandag d. 18. maj.

Vi følger myndighedernes anbefalinger og udmeldinger. Forudsætningen for en genåbning er at det kan ske på en sundhedsmæssigt forsvarlig måde. Vi planlægger derfor en tålmodig genåbning i flere trin. Det giver os mulighed for at tilrette rammer og gøre tingene bedst muligt baseret på de erfaringer, vi gør os undervejs. Dermed tror vi på at vi kan skabe en tryg og sikker ramme for alle borgere i genåbningsfasen.

Lige nu er planen som følger:

18. maj:        Trin 1: Værkstedstilbud åbner i begrænset form
2. juni:          Trin 2: Værkstedstilbud åbner yderligere + Cafe Oasen åbner i begrænset form (ikke for alle medlemmer) 
14. juni:        Trin 3: Værkstedstilbud åbner yderligere + Cafe Oasen er åben i begrænset form

I trin 1 og 2 prioriterer vi så vidt muligt udeboende og hjemmeboende borgere.

Rigtig meget vil være anderledes end det plejer, når vi går i gang. Vi skal bruge de fysiske rammer anderledes – og vi har ændret på indretning for at skabe afstand. Der etableres udendørs håndvaske og vi skal vaske hænder mange gange i løbet af dagen. For at mindske smitterisiko vil værkstederne arbejde i mindre ”grupper”, og der vil ikke være kontakt på tværs af værkstederne. Arbejdstidens ramme ændres pga. behov for øget rengøring til kl. 9-13.

Vi er fortsat i kontakt med alle vores borgere. I forbindelse med genåbning vil de borgere, der får tilbud om at være med på trin 1, få direkte besked pr. telefon. Når beskæftigelse starter ophører tilbuddet om 1-til-1 walk-and-talk/aktivitet og trivselssamtaler pr. telefon. Dette tilbud fortsætter naturligvis for de borgere, som endnu ikke kan benytte det fysiske tilbud. Vi fortsætter ligeledes vores ”virtuelle aktiviteter” via centrets lukkede Facebook gruppe, som er et tilbud til alle tilknyttede borgere.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Centerleder Inge Engel Christensen, tlf. 72323601

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Center for Beskyttet Beskæftigelse er åbent for henvendelse:

Mandag  kl. 8-15

Tirsdag til torsdag kl. 8-16

Fredag kl. 8-14